به گزارش پارس نیوز، پانته آ بهرام این عکس را منتشر کرد

اینستاگرام بازیگران 637