به گزارش پارس نیوز، مهدی سلطانی نوشت : نوع دوستی نیاز امروز بنی‌آدم.

اینستاگرام بازیگران 637

مهدی سلطانی