به گزارش پارس نیوز، الهه حصاری نوشت : من همه اشتباهاتم را مى پذیرم و آرام و با قدرت به جلو قدم بر مى دارم تا نبضم مى زنه زمان براى زندگى هست … جلوى آینه با خودم گفتم سلام خانم 

عکس : خودم

اینستاگرام بازیگران 637