به گزارش پارس نیوز، نیلوفر امینی فر با انتشار این عکس نوشت: 
بله درسته
این منم
نیلوفر امینی فر
طبق گفته ی خودتون در شمایلی غیر قابل تصور
در این ده روزه
چیزهایی شنیدم
دیدم
که باورم نمی شد
از خودم شروع کنم که واقعا فکر نمی کردم به بهبودی حتی نزدیک بشم
ولی خدا کمکم کرد
من دوستان مطبوعاتیمو دوس دارم ولی توقع نداشتم
وقتی جویای حالم شدن وصمیمانه عکس خواستن
با تیتر الیه راجعونی همه جا پخش بشه
وچه عجیب که بعضی نزدیکان دیگر م می گفتند هرگز نذار دشمنات بفهمن مریضی چون شاد می شن !!
ایا واقعا ما هنوز همچین انسان هایی داریم !؟؟؟؟ به خدا قسم که وقتی از درد به خودم می پیچیدم
فقط از خدا می خواستم هیچ کس دچار مریضی وگرفتاری نکنه
وحتی دقیقا در دعام می گفتم خدایا نصیب دشمنم هم نکن
بگذریم
البته اگر واقعا باعث خوشحالی بعضی هاست
این پست موقت نمی مونه
همیشگیه تا خوشحالی شما خوش ذات عزیز
هم همیشگی باشه
بگذریم وبرسیم
به عذاب بیمارستانی
ترخدا کمی به پرستاران عزیز البته نه همه
اموزش علمی وروانشناسی بدید
باور کنید اینها به گزینش های خاص مقدم هست
حالا مارو چهارنفر شناختن کم کم توجه بیشتر شد
ولی من هنوز دل وفکرم پیش اون خانم پیری هست که دستشویی داشت وبهیار سرش فریاد کشید
من زورم به تو نمی رسه
پس همراهت کجاست !؟؟؟؟؟؟
خدایا
کجاییم ؟
به کجا داریم می ریم ؟
شتابمون در گذر از زندگی نیست
شتاب در رد انسانیت بی داد می کنه ... یک پلیس با معرفت اونجا به خواهرم گفت
با لباس شخصی امدم بیمارستان
چون نمی شناختن
اصلا توجه به صحبتامم نمی کردن چه برسه دردام
به محض اینکه همکارم امد ومعرفی شدم
ورق برگشت !
متاسفم ... در نهایت
من بهترم
اما درمان ادامه دارد
واز شما عزیزانم می خوام
مثل من وقتی حتی خیلی کار دارید
تراپی های شخصی بدون نظر پزشک متخصص نکنید
همین از داخل سیستم تنفسی ومعده ی بندرو
به هم ریخت
ومتاسفانه زمانی هم برای استراحت نداشتم .... تنتون سلامت
یا علی

AndroidOnlineNewsImage (8)