به گزارش پارس نیوز، سامان احتشامی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
هجدهم فروردین هر سال تولد مهران مدیرى بزرگ مبارک.

AndroidOnlineNewsImage (6)