به گزارش پارس نیوز، قیافه ماتم زده «پرستو صالحی» در مراسم تشییع «جمشید مشایخی» را می بینید

AndroidOnlineNewsImage (7)