به گزارش پارس نیوز، مجید اخشابی با انتشار این عکس نوشت: 
هوالحبیب
یا رب ز کرم دری به رویم بگشا
راهی که درو نجات باشد بنما
مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم
جز یاد تو هر چه هست بَر از دل ما
(ابوسعیدابوالخیر)
***
درپناه حمایت و هدایت حضرت دوست اولین روز هفته و اولین روز کاریِ بهاری تان به خیروشادی و سلامتی و مبارکی.
امیدوارم امید ،آرامش،برکت،موفقیت،سلامتی ،نشاط
و گشایش قرین تمامی لحظاتتان در سال پیش رو باشد .
با احترام و ارادت :
مجیداخشابی
٩٨.١.١٧

AndroidOnlineNewsImage (6)