به گزارش پارس نیوز، مریم وطن پور با انتشار این عکس نوشت: 

.پر نقش تر از فرش

دلم بافته ای نیست

از بس که گره زد به گِره ،

حوصله ها را...!

AndroidOnlineNewsImage (1)