به گزارش پارس نیوز،  پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:
..
گاهی لحظه‌های سکوت
پرهیاهوترین دقایق زندگی هستند،
مملو از آنچه می‌خواهیم بگوییم ولی نمی‌توانیم.
#دیوید_سالینجر 

AndroidOnlineNewsImage