به گزارش پارس نیوز، آزاده نامداری با انتشار این عکس نوشت: کاش بخوابم و باصدای تو بیدار شوم.
مادر! بیدارشو، تمام شد، آسمان راببین چقدر صاف است، ببین دارد گل میبارد، بیدارشو ببین صدای خنده محله راگرفته،
- حال مردم؟
- حال مردم خیلی خوبه،هیچ سیل وزلزله وگرانی ای نیست،همه ی بچه ها به آرزوهایشان رسیده اند،پدرها بالبخند به خانه میروند،چراغ همه ی خانه ها روشن است
-گندم!
-دیگه نگران نباش بخدا همه ی تفنگها ممنوع شدند، درختها شکوفه دادن، عاشقها زیر باران قدم میزنند، برای هم شعر میخوانند، پرنده ها لب پنجره آواز میخوانند، مادر بیدارشو دنیا ازاین قشنگ تر نمیشود، دستت رابده.

AndroidOnlineNewsImage (3)