به گزارش پارس نیوز، صبا راد نوشت : بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری ‎تا بابت کارهایی که کرده‌ای بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار از حاشیه امنت بیرون بیا جستجو کن، بگرد، آرزو کن و کشف کن ‎رفقا تجربه داشتین آیا؟!… برام کامنت کنین عکس از شادی جانم مهربونترین خواهرشوهر دنیا

اینستاگرام بازیگران 636