به گزارش پارس نیوز، آزاده زارعی نوشت : چنان بریدم از خودم

که از هواى تو پُرم

که با نفس کشیدنم

از تو شکست مى خورم

اینستاگرام بازیگران 636

آزاده زارعی