به گزارش پارس نیوز، شیوا طاهری نوشت : تو میتونی چشماتو رو چیزایی که نمیخوای ببینی ببندی،ولی نمیتونی قلبتو رو چیزایی که نمیخوای احساس کنی ببندی

اینستاگرام بازیگران 636

شیوا طاهری