به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: همه چیزهای از دست رفته  یک روز برمی گردند  اما درست وقتی که یاد گرفته ایم  بدون آنها زندگی کنیم. ژوزه_ساراماگو

AndroidOnlineNewsImage (8)