به گزارش پارس نیوز، ریحانه پارسا با انتشار این عکس نوشت: آینده نزدیک است.

AndroidOnlineNewsImage (5)