به گزارش پارس نیوز، مهناز افشار با انتشار عکس دوم نوشت: با احترام به همه نظرها اجازه بدید اینم بگم صاحب این توییت کسی است که سالهاست فرق بین نقد و زدن کسی یا جریانی رو خوب یاد گرفته و جنبه بسیار بالایی هم داشته بابت نقدها.خودم رو عرض میکنما;)