به گزارش پارس نیوز، نسیم ادبی این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (2)