به گزارش پارس نیوز، شهرام قائدی با انتشار این عکس نوشت: خدا حافظمون. زندگی همینه ننه جون. اگر سیل و زلزله و ....وصد البته روزگار امون داد باز در اغوش میگیرمت. جونم فدات.

AndroidOnlineNewsImage