به گزارش پارس نیوز، صحرا مشایخی نوه مرحوم جمشید مشایخی با انتشار عکس و متنی, درگذشت پدربزرگش را تسلیت گفت.

صحرا مشایخی نوشت:

*****

تا ابد عاشقت مى مونم ..

. مرسى که بزرگم کردى

نزاشتى آب تو دلم تکون بخوره ..

یک مرد تکرار نشدنى...

یک فرشته که امروز روز آسمانى شدنت بود ..

عشق 


مرحوم جمشید مشایخی در کنار نوه اش صحرا مشایخی

مرحوم جمشید مشایخی در کنار نوه اش صحرا مشایخی