به گزارش پارس نیوز، شبنم فرشاد جو در توضیح این عکس نوشت:
شبنم و مریم فرشادجو دهه ۶۰

AndroidOnlineNewsImage (8)