به گزارش پارس نیوز، سید جواد رضویان نوشت : به نام نامى پروردگار ؛. هزاردستان به هم رسیدند ، عالیجناب حاتمى بار دیگر بساز … همه هستند .. استاد مشایخى خدا نگهدارتون ، ابتداى آرامشتان باشد این سفر ،،تسلیت به شما هنردوستان عزیز و خانواده استاد مشایخى.،تنتون سلامت . .یاحق.

اینستاگرام بازیگران 635

سید جواد رضویان