به گزارش پارس نیوز، تینا پاکروان نوشت: پناه گرفته بودند

در آغوش مجسمه ای

جان نداشت

امن بود

#تینا_پاکروان عکس و نوشته

اینستاگرام بازیگران 635

تینا پاکروان