به گزارش پارس نیوز، رضا رشیدپور با انتشار این عکس نوشت: سفر به آرامش مرد شریف.

AndroidOnlineNewsImage (14)