به گزارش پارس نیوز، دانیال عبادی با انتشار این عکس نوشت: استاد مشایخى عزیز روحتان شاد...، یاد و نامتان پیش ما تا ابد زندست...

AndroidOnlineNewsImage (9)