به گزارش پارس نیوز، شهره لرستانی با انتشار این عکس نوشت: چگونه رفتنت را باور کنم؟؟ پدرم، پیشکسوتم، جوانمرد تکرار نشدنی دنیای هنر..... زنده یاد جمشید مشایخی برای من فقط یک همکار یا بزرگتر یا ارتباطی در دور دست های قابل فراموشی نبود....
عشق میان او و گیتی خانم همسر بزرگوار و یگانه اش و صفا و صمیمیت و یکرنگی و صراحت کلام و قلب مهربان و مردم داری اش .. سخت کوشی و سرخم نکردنش، و پاکدامنی و وفای به باورهایش برای من همیشه الگو بوده و هست....چگونه باور کنیم رفتنت را؟؟؟ گیتی خانم را چه کنیم در فراق: عشق و دوستی و همسری که ...شصت سال با درستکاری و صداقت در کنارش بود؟....امروز که سرش را بر شانه ام گذاشت ...زبانم قاصر بود از سخن گفتن و از بیان هر کلامی عاجز بودم.... بعضی دردها را نمی شود با زبان سر گفت.... زبان دل باید.....
گیتی خانم بوی عشق او را می داد.....

AndroidOnlineNewsImage (8)