به گزارش پارس نیوز، نسرین مقانلو با انتشار این عکس نوشت: وقتی یاد بگیریم که چطوری باید به تنهایی احساس خوشبختی کنیم در آن صورت حضور دیگران تنها یک گزینه خواهد بود نه یک ضرورت!!!!

AndroidOnlineNewsImage (5)