به گزارش پارس نیوز، الناز شاکردوست نوشت : نحسى سیزدَهِ مان بدر در در .مادرمان زمین سایه ى غم را دور نگه دار از سرزمین مان١٣/فروردین/١٣٩٨

اینستاگرام بازیگران 634