به گزارش پارس نیوز، آزاده نامداری نوشت : دارایی من!من هرلحظه،هرآن،خدا را شکر میکنم که در خواب نازت قلبم رابه قلبت میچسبانم

بچسب مادر،آغوش من امن است تا وقتی زنده ام.

#آزاده_نامداری#گندمم#قلبم#عشقم.

اینستاگرام بازیگران 632