به گزارش پارس نیوز، سانیا سالاری نوشت : انسان را قربانی می کنند و می گریزند .نه! قلوه گاه زندگی انسان را بر می کنند و می گریزند.نه،این عبارت هم آنچه را می خواهم بیان کنم،منتقل نمی کند. سلوک #محمود_دولت_آبادی

اینستاگرام بازیگران 632

سانیا سالاری