به گزارش پارس نیوز، معصومه کریمی با انتشار این عکس نوشت: وقتى سر تمرین و اجراى یه تاتر #الهه_شه_پرست هم باشه، یعنى کلى هیجان و انرژى خوب همراهت هست، تازه وقتى #مهدى_دوایى دلش بخواد عکستون رو اینطورى بامزه کنه، نشون میده اون کار خیلى بامزه است، ولى بهم گفته بود میخواد برامون شاخ بذاره تا ما هم بشیم شاخ #اینستاگرام ولى نذاشت و ما این موقعیت خوب رو از دست دادیم، حیف شد.

AndroidOnlineNewsImage (7)