به گزارش پارس نیوز، سارا روستاپور این عکس را که در کنار دخترش نهال است، منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (6)