به گزارش پارس نیوز، ترلان پروانه با انتشار این عکس نوشت: دوستون دارم... #مادر #پدر پ.ن: این عکس دقیقا براى ٢٠ سال پیشه، همین موقع ها من تو راه بودم.

AndroidOnlineNewsImage