به گزارش پارس نیوز، بهاره رهنما با اشاره به سیل اخیر در شهرهای مختلف کشورمان و آسیب هایی که این حادثه طبیعی زده است بر لزوم ادامه دار بودن کمک های مردمی به سیل زدگان اخیر اشاره کرد و گفت: ما برای هر اتفاقی با شور و شوق شروع می کنیم ولی به مرور این شوق کم می شود زیرا فکر می کنیم اتفاق و اثراتش به پایان رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه کمک ها قانونمند و منظم ارائه شوند، توضیح داد: بهتر است که کمک ها از طریق مبادی خاص باشد و مهم تر اینکه بدانیم اتفاقی که در شروع سال جدید رخ داد کل سال ۹۸ و یا سال بعد زندگی این افراد را تحت الشعاع قرار می دهد پس نباید آنها را فراموش کنیم.

این بازیگر سینما تصریح کرد: تداوم کمک به این افراد خیلی مهم است. همانطور که بخشی از این اتفاق حاصل قانونمند نبودن شهرسازی و اتفاقاتی از این نوع بوده، امیدوارم در مورد کمک ها همه چیز با برنامه ریزی و طبقه بندی و زمان بندی شده به نتیجه برسد