به گزارش پارس نیوز، فاطمه هاشمی با انتشار این عکس نوشت: به پیش پر می‌کشیم و به پس می‌نگریم. چه بهشتی بود! چه جهنمی بود مردم میهن من آینده را مرور می‌کنند. « آندری وزنسنسکی » از کتاب: تو مشغول مردن‌ات بودی

AndroidOnlineNewsImage (11)