به گزارش پارس نیوز،علی ضیاء این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (10)