به گزارش پارس نیوز، پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت: ما به آنچه حقیقت است اعتقاد نداریم بلکه به چیزی باور داریم که دوست داریم به عنوان حقیقت درکش کنیم #جویس_کرول_اوتس عکس از عرفانِ کاستاکورتا

AndroidOnlineNewsImage (8)