به گزارش پارس نیوز،  سحر جعفری‌جوزانی با انتشار این عکس نوشت: از کودکى تا امروز زمانى نبوده که پدر از عشق و اهمیت خانواده سخن نگوید...و چقدر درست مى گوید عزیزترینهایم... برایم قصه گفتید، نصیحتم کردید، به وقتش تشویق و گاهى تنبیه... با مِهر در آغوشم گرفتید. بله پدر خانواده خیلى مهم است... هم آنهایى که هنوز کنارم هستند، هم آنهایى که دیگر کنارم نیستند ولى در ذهن، قلب و نفسهایم هستند. (بالا:پدر و مادر،پایین مادربزرگهاى عزیز)

AndroidOnlineNewsImage