به گزارش پارس نیوز، الهام پاوه‌نژاد با انتشار این عکس نوشت: "عشق ما به پایان رسید اشیا و جهان به واقعیت خود برگشتند پرده‌های رویا کنار رفت و شهر با تمام زشتی‌هایش در قاب پنجره نشست عشق ما به پایان رسید و شعر تبدیل شد به نثر بعد از این روزها عادی و آوازها معمولی‌ست. ماه دیگر فقط ماه است، دریای رویا نیست.  بعد از این همه چیز معنای خاص خودش را دارد  و زندگی را فقط آتشی می‌تواند گرم کند که به‌ معنای واقعی آتش است...!" رسول_یونان .
بارش آغاز شده...آرزوی سلامتی و دور از خطر و بلایا بودن برای همگی دارم..
مراقب خودتون باشید و از تردد تا حد ممکن پرهیز کنیم تا پشیمانی نسازیم

AndroidOnlineNewsImage (9)