به گزارش پارس نیوز، نرگس محمدی با انتشار این عکس نوشت: عکس: محمد جان.

AndroidOnlineNewsImage (2)