به گزارش پارس نیوز، آزاده نامداری این دو عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (2)

AndroidOnlineNewsImage (3)