به گزارش پارس نیوز، سانیا سالاری :بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی … خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی حضرت #حافظ

اینستاگرام بازیگران 630

سانیا سالاری