به گزارش پارس نیوز،  امیرمحمد زند با انتشار این عکس نوشت: به آدمها به اندازه لیاقشون باید بها داد نه بیشتر و نه کمتر،به خود واقعیه آدمها نه صورتکهاى بَزَک کرده شان.

AndroidOnlineNewsImage (2)