به گزارش پارس نیوز، شهرام لاسمی با انتشار این عکس نوشت: سال نو مبارک. امیدوارم امسال مردم ایران روی آسایش و آرامش رو ببینن و امسال سال رسیدن به خواسته های مردم ایران باشه

AndroidOnlineNewsImage (4)