به گزارش پارس نیوز، الهه حصاری با انتشار این عکس نوشت: خدایا امسال هم داره تموم میشه 
خدایا براى همه مردم کشورم اول سلامتى بعد آرامش ذهن آرزو مى کنم 
خدایا قدرت بده، توانایی بده تا ببخشیم و بگذریم تا بمونیم 
خدایا کارى کن تو سال جدید دلى نشکنه تنى نلرزه چشمى خیس نشه ...
خدایا اینایی که گفتم هرگز گفتن نداره،
مى دونم ،ولى کمتر بشه براى همه 
خدایا کارى کن حال همه یه جورى بهتر بشه اصلا عالى بشه 
خدایا کارى کن بودن هارو قدر بدونیم 
خدایا کمک کن از شادى هم شاد بشیم 
تو خدایی پس اینا براى تو کارى نداره 
دعا و خواستنش با ما 
استجابتش با خودت 
الهى آمین

AndroidOnlineNewsImage (4)