به گزارش پارس نیوز، دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: دنیا اگر خوب اگر بد با تو برام دیدنیه.

AndroidOnlineNewsImage