به گزارش پارس نیوز، هوتن شکیبا این عکس را منتشر کرد.

AndroidOnlineNewsImage (10)