به گزارش پارس نیوز، حامد کمیلی با انتشار این عکس نوشت: رقص روی شیشه.

AndroidOnlineNewsImage (3)