به گزارش پارس نیوز، شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت: در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام  گرم یادآوری یا نه، من از یادت نمی کاهم تو را من چشم در راهم.

AndroidOnlineNewsImage (12)