به گزارش پارس نیوز، غزل شاکری با انتشار این عکس نوشت: زمستون میره  پشت اش بهاره عکس از استاد سیف الله صمدیان (عموصمد)

AndroidOnlineNewsImage (10)