به گزارش پارس نیوز، علی اوجی با انتشار این عکس نوشت: با نگاهی تیز بین تخم مرغ ها را در سوسیس ها می ریخت و قارچ ها را در ماست ها چرا تخم مرغا رو‌ می ریزی تو سوسیس ها تا فرصت پیدا می کنم سه مدل غدایی که بلدم و درست می کنم ... آشپزی حس خوبی می ده البته اگه این و بشه اسمش و گذاشت آشپزی پ ن: نمی شه

AndroidOnlineNewsImage (2)